Project Description

Разширение на складова база на Спиди АД, София

В началото на Ноември 2019 завършихме и издадохме на Възложителя МИКС Констръкшън ООД цялостна система за димоотвеждане, димозащита и естествена вентилация на обекта. Инсталирахме 11 двукрили димооотводителни покривни клапи с електрическо отваряне, димни завеси за обособяване на отделни димни резервоари и управляваща система за всички зони, включително на ежедневната вентилация. Системата беше завършена напълно и издадена в срок на Клиента.

Детайли

ДАТА

25 Ноември 2019

ВИД

Индустриален

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ВИМАКО ЕООД

Галерия