СВЕТЛИНА

Слънчевата светлина е от основно значение за запазване и увеличаване на производителността на човека, както и за усещането за задоволство и спокойствие. Познати са много начини за довеждането на светлината в жилищните или работни помещения, и ние ви предлагаме основните от тях.

СВЕТЛИННИ КУПОЛИ

Светлинните куполи са единични елементи, интегрирани в покрива, с размери обикновено до 2.00х2.00м. Разполагаме както с куполообразни, така и с плоски горни части. Поради голямото разнообразие ви препоръчваме да се обърнете към нас за консултация.

Свържете се с нас

СВЕТЛИННИ ЛЕНТИ

Светлинните ленти са елементи с определена ширина и теоретично неограничена дължина, интегрирани в покрива. Препоръчваме да се обърнете към нас за съвети поради многообразието ни от решения.

Свържете се с нас

ПОЛИКАРБОНАТНИ ФАСАДНИ СИСТЕМИ

Поликарбонатните фасадни системи са предназначени за пропускане на дифузна светлина през фасадите на сградите. Типичната им употреба е при индустриални сгради, спортни зали и подобни помещения. С радост ще ви помогнем да подберете оптималната за вашия проект система.

Свържете се с нас