СИГУРНОСТ

Бързото извеждане на дима и топлината в случай на пожар е от критична важност за запазването на човешкия живот. Статистиката показва, че огромна част от смъртните случаи при пожар са от обгазяване. Тук можете да разгледате системите за естествено димоотвеждане, с които можем да сме ви полезни.

ДИМООТВЕЖДАНЕ

Димоотводителните елементи могат да бъдат покривни или фасадни, както и да са интегрирани в светлинни елементи, или пък самостоятелни… Можете да се обърнете към нас за консултация.

Свържете се с нас

ДИМОЗАЩИТА

Димозащитните елементи са статични или автоматични димни бариери, които могат да са изработени от различен материал, и трябва да са сертифицирани съгласно БДС EN 12101-1. Научете повече.

Свържете се с нас

СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ

Системите за контрол и управление са неделима част от димоотводителната система… Ние ще ви помогнем да подберете оптималната за вашия проект.

Свържете се с нас