ВИМАКО ЕООД

Ние сме нова компания и имаме за цел да предложим адекватен отговор на нуждите на клиентите си. Специално в сферата на димоотвеждането, естественото осветление и естествената вентилация сме готови да ви помогнем с консултации, проектиране, доставка, инсталиране и пуск на всички видове системи, които предлагаме. Вашето удовлетворение е нашата награда за добре свършената работа.

Партньори

Това са хората, които ни вдъхновяват да виждаме бъдещето